"Тежко на оня народ, който се самоотрича и самоунищожава. Народ без доверие в силите си, без обич към своето, колкото и скромен и да бъде, е народ нещастен." (Иван Вазов)

Честваме 100-годишнината на Вежинов с изложба

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ и БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА организират ИЗЛОЖБА "ОТВЪД БАРИЕРАТА", посветена на 100 години от рождението на Павел Вежинов.

Павел Вежинов e емблематичен автор за българската литература от втората половина на ХХ век. Един от най-продуктивните писатели на нашето съвремие, той е автор на  разкази, повести, романи, сценарии за филми. Занимателната фабула, актуалната проблематика и високата художественост правят книгите му много четени и обичани.
София на XX-ти век, с хората си от всички социални групи, с променящия се облик, със специфичния начин на живеене, е мястото на действие в повечето му произведения, а анализирането на човека, на духовните му сривания и извисявания лежат в основата на сюжета. Драматизмът е заложен в отчуждението между родители и деца, липсата на топлота и любов във брака, сблъсъкът между прагматичните нагласи на времето и невидимите тайнства на душата.
Павел Вежинов е един от първите писатели фантасти в нашата литература. Той не се вълнува от научнотехническите достижения, а търси скритите възможности на личността, от които зависи бъдещето на човечеството. Проблемите, които поставя са предимно морално-етични. 
Автор е и на сценариите на над 30 филма – повечето от тях са върху прозаичните му творби и също като тях са категоричен влог в “златния фонд” на българското кино.
Изложбата е построена на базата на аналогията между литература и кино. В разработените теми – война, семейство и морал, фантастика, криминални и приключенски сюжети, комедии – са представени визуално 33 литературни произведения и създадените по тях 25 филми. Изложбата носи много информация, но тя  е и  вълнуваща среща на зрителя с любими книги и незабравими филмови герои.
Експозицията е създадена с материали от фондовете на Националния литературен музей, Националната филмотека и Столична библиотека и е реализирана с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ОТКРИВАНЕ –  7 ноември 2014 г.  от  17.30 ч.
СЛОВО – Катя Зографова, и.д. Директор на НЛМ
МЯСТО – Филмотечно кино “Одеон”, бул. “Патриарх Евтимий” № 1

Няма коментари:

Публикуване на коментар