"Тежко на оня народ, който се самоотрича и самоунищожава. Народ без доверие в силите си, без обич към своето, колкото и скромен и да бъде, е народ нещастен." (Иван Вазов)

Копие от първо издание на Иречек дойде в Панагюрище


На нова и ценна историческа придобивка се радват специалистите в Историческия музей на Панагюрище. Това е екземпляр от книгата „История на българите” на чешкия историк и професор в Пражкия университет Константин Иречек. Книгата се озовава в музея чрез дарението на наследничката на Белопитовия род - Донка Белопитова. Копието е част от първото издание на книгата.
Екземплярът е издаден в Одеса през далечната 1878 г. на руски език. С превода на съчинението от немски на руски език са се заели професорът от Новоросийския университет Ф. К. Брун и магистранта от същия университет В. Н. Палаузов. Техният стремеж е да изпълнят завещанието на известния български патриот Васил Евстатиев Априлов, който през целия си живот мечтаел за една пълна история на своя народ и отделил известна сума пари за начинанието. Това е първият академичен труд по история на България.

Чат-пат културни новини, снимки - Исторически музей, Панагюрище

Няма коментари:

Публикуване на коментар