"Тежко на оня народ, който се самоотрича и самоунищожава. Народ без доверие в силите си, без обич към своето, колкото и скромен и да бъде, е народ нещастен." (Иван Вазов)

Финансиране на произведения на изкуството и подкрепа на панагюрски творци

ОБЯВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВАТА
ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ ЗА 2013 ГОДИНА
„ПАНАГЮРИЩЕ – ДУХОВНОСТ И ТВОРЧЕСТВО В ЕДНО”
 І. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:
1. Панагюрище – територия на творчеството, подкрепа на таланта и насърчаване на творчеството на местните творци.
2. Програмата за творчески проекти на Община Панагюрище - 2013 подкрепя:
- Проекти с високо качество и креативност, които обогатяват и разнообразяват културни живот  на  Панагюрище;
- Проекти, които спомагат за децентрализацията на културния живот и усвояване на нови територии  за култура в Панагюрище;
- Проекти, които утвърждават добрите европейски практики;
- Подкрепа на проекти, които  насърчават  младежта за активното й включване в културния живот. Дебютни проекти;
- Проекти, които създават условия за равен достъп до културата, изкуствата и техните практики на   граждани от различни социални и етнически групи и спомагат за тяхното включване в културните   процеси;
- Подкрепа на проекти, развиващи любителското творчество и творчество за деца.
ІІ. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1.  Приоритет имат местни творци – родени или живеещи в Панагюрище.       
2.  Творбите да са значими за Панагюрския край, да са част от миналото, настоящето и бъдещето на Панагюрище, както и да са свързани с неговата история, бит и култура.
3. Приемат се проекти (възстановки, спектакли, концерти, филми и др.), свързани със значими исторически събития или събития  заложени в   културния календар на община Панагюрище.
4. Художниците представят до 3 броя картини.
5. Всеки кандидат за финансиране трябва да представи:
-  проекта  си  в   напечатан вид;
-  план - сметка (при отпечатването на книги - от издателството); 
-  кратка творческа биография;
-  заявление  за участие в проекта с  включена  сума за финансиране (формуляр за попълване - в ЦУИГ на ОбА);            
ІІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА  ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ:
1.  Със създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата;
2.  С образователни и обучителни инициативи в областта на изкуствата и културата;
3. С научни изследвания, документални издания, публикации, анализи в областта на изкуството и културата;
4. С възстановки, спектакли и концерти – свързани със значими исторически събития включени в  културния календар на община Панагюрище.
5. С промотиране на културен продукт;
6. С промотиране на възможностите на град Панагюрище като културно средище;
7. С проучване, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство исъздаване на интегриран туристически продукт;
8. Със стимулиране на любителското изкуство.
ІV. КРИТЕРИИ:
1. Оригиналност и иновативност;
2. Творческа и социална ефективност;
3. Степен на значимост на проекта от гледна точка на обществения ефект;
4. Методологична и организационна осигуреност на проекта;
5. Целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите;
6. Устойчивост на резултатите
V. СРОК ЗА УЧАСТИЕ:
1. Срокът за представяне на проектите e от 20.09.2012 г. до 20.11.2012 г., в Общинска администрация, ст. №307.
2. Заявлението се подава в Общинска администрация в Центъра за услуги и информация  /партер/.      
3. Одобрените проекти ще бъдат качени на сайта на Общинска администрация до 20.12.2012 г.
VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ  УСЛОВИЯ:
1. Общинска администрация получава 20% от стойността на творбите (брой книги), които ще бъдат предназначени за подаръци и награди.
2. За спектакли  и концерти ще се предоставят 20 % от стойността на приходите  на Общинска администрация (във вид на билети).
3. Желателно е всяка представена книга да има редактор, който да поема отговорност за достоверността или художествеността на текстовете.
Контакти:Панагюрище, пл. „20-ти април” №13, ст.№307, тел.0357 600 78

Няма коментари:

Публикуване на коментар