"Тежко на оня народ, който се самоотрича и самоунищожава. Народ без доверие в силите си, без обич към своето, колкото и скромен и да бъде, е народ нещастен." (Иван Вазов)

Пак ще финансират арт прояви на местни творци


До 21 ноември 2014 г. община Панагюрище набира кандидати за финансиране на произведения на изкуствата на местни творци за 2015 г. Всичко това се случва в рамките на проекта „Панагюрище – духовност и творчество в едно”.
Първото и най-важно условие е да сте местни творци – родени или живеещи в община Панагюрище. Творбите трябва да са значими за Панагюрския край, да са част от миналото, настоящето и бъдещето на региона, както и да са свързани с неговата история, бит и култура.
Художниците могат да представят до 2 картини. По проекта може да кандидатстват физически или юридически лица.
Организаторите доуточнват, че едно физическо лице или организация не може да кандидатства в една сесия с повече от един проект.
Срокът за представяне на проектите e фиксиран до 21  ноември 2014 г. След това всички одобрени идеи ще бъдат качени на сайта на община Панагюрище в срок до 20  декември 2014 г.
Мястото, където се подават проектите, е в Общинска администрация в Центъра за услуги и  информация  /партер/  или по пощата на адрес:  гр. Панагюрище 4 500, пл. „20 – ти април” №13, ст. 307.
Сред необходимите документи са - заявление за кандидатстване, завършен, готов за печат ръкопис в електронен вариант (word документ) или на хартиен носител в 2 екземпляра, анотация на произведението, оферта от издателство или план – сметка, творческа биография, ксерокопие на личната карта (за физически лица) или БУЛСТАТ номер (за фирми, организации и др).
Важно е да знаете още, че общинска администрация получава 20% от стойността на творбите (брой книги), които ще бъдат предназначени за подаръци и награди.
Също така е желателно всяка представена книга да има редактор, който да поема отговорност за достоверността или художествеността на текстовете.
Повече информация можете да намерите тук.
 
Текст Александра Любомирова, за NoStop.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар