"Тежко на оня народ, който се самоотрича и самоунищожава. Народ без доверие в силите си, без обич към своето, колкото и скромен и да бъде, е народ нещастен." (Иван Вазов)

Литературен конкурс за народните будители

По случай 115 години от основаването му и Деня на народните будители, Славянско дружество в България обявява литературен конкурс на тема „Славянските просветители - народни будители” за стихотворение, разказ, очерк, есе, както и документални материали, свързани с личности, посветили живота си на славянската идея. (Включително снимки, публикации в регионални периодични издания, лични архиви.)

* Наградените участници ще бъдат отличени с диплом.
* Във всеки  жанр  ще бъдат връчени  награди по възрастови  групи.
* Отличените творби ще бъдат публикувани в издание на Славянското дружество, посветено на 115 години от основаването му.
* Няма ограничение за броя на творбите по жанрове, представени от един участник.


Първа възрастова група – от 7 до 10 год. (1-4 клас)
Втора възрастова група – от 11 до 14 год. (5-8 клас)
Трета възрастова група – от 15 до 18 год. (9-12 клас)
Четвърта възрастова група – над 18 год.

* Литературните творби ще бъдат оценявани от жури, подсигурено от Славянско дружество в България.
* Срок за представяне на творбите: до 10 октомври 2014 г. (важи пощенското клеймо за материали, изпратени по пощата).
* Всеки автор следва да посочи: три имена, възраст, жанр, точен адрес и телефон за контакт.
* Журиране: 15 - 25 октомври 2014 г.
* Обявяване на резултатите и връчване на наградите: 5 ноември 2014 г.

Материали за участие изпращайте на адрес:
гр. София 1000, ул.”Славянска” № 6
Славянско дружество в България
за конкурса „Славянските просветители - народни будители”
или на e-mail: slavsociety@abv.bg       

Конкурсът се провежда с активното участие на софийските читалища „Христо Смирненски - 1945” и „Райко Алексиев - 1947”

Няма коментари:

Публикуване на коментар