"Тежко на оня народ, който се самоотрича и самоунищожава. Народ без доверие в силите си, без обич към своето, колкото и скромен и да бъде, е народ нещастен." (Иван Вазов)

Финансиране на произведения на изкуството и подкрепа на панагюрски творци

ОБЯВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВАТА
ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ ЗА 2013 ГОДИНА
„ПАНАГЮРИЩЕ – ДУХОВНОСТ И ТВОРЧЕСТВО В ЕДНО”
 І. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:
1. Панагюрище – територия на творчеството, подкрепа на таланта и насърчаване на творчеството на местните творци.
2. Програмата за творчески проекти на Община Панагюрище - 2013 подкрепя:
- Проекти с високо качество и креативност, които обогатяват и разнообразяват културни живот  на  Панагюрище;
- Проекти, които спомагат за децентрализацията на културния живот и усвояване на нови територии  за култура в Панагюрище;
- Проекти, които утвърждават добрите европейски практики;
- Подкрепа на проекти, които  насърчават  младежта за активното й включване в културния живот. Дебютни проекти;
- Проекти, които създават условия за равен достъп до културата, изкуствата и техните практики на   граждани от различни социални и етнически групи и спомагат за тяхното включване в културните   процеси;
- Подкрепа на проекти, развиващи любителското творчество и творчество за деца.
ІІ. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1.  Приоритет имат местни творци – родени или живеещи в Панагюрище.       
2.  Творбите да са значими за Панагюрския край, да са част от миналото, настоящето и бъдещето на Панагюрище, както и да са свързани с неговата история, бит и култура.
3. Приемат се проекти (възстановки, спектакли, концерти, филми и др.), свързани със значими исторически събития или събития  заложени в   културния календар на община Панагюрище.
4. Художниците представят до 3 броя картини.
5. Всеки кандидат за финансиране трябва да представи:
-  проекта  си  в   напечатан вид;
-  план - сметка (при отпечатването на книги - от издателството); 
-  кратка творческа биография;
-  заявление  за участие в проекта с  включена  сума за финансиране (формуляр за попълване - в ЦУИГ на ОбА);            
ІІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА  ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ:
1.  Със създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата;
2.  С образователни и обучителни инициативи в областта на изкуствата и културата;
3. С научни изследвания, документални издания, публикации, анализи в областта на изкуството и културата;
4. С възстановки, спектакли и концерти – свързани със значими исторически събития включени в  културния календар на община Панагюрище.
5. С промотиране на културен продукт;
6. С промотиране на възможностите на град Панагюрище като културно средище;
7. С проучване, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство исъздаване на интегриран туристически продукт;
8. Със стимулиране на любителското изкуство.
ІV. КРИТЕРИИ:
1. Оригиналност и иновативност;
2. Творческа и социална ефективност;
3. Степен на значимост на проекта от гледна точка на обществения ефект;
4. Методологична и организационна осигуреност на проекта;
5. Целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите;
6. Устойчивост на резултатите
V. СРОК ЗА УЧАСТИЕ:
1. Срокът за представяне на проектите e от 20.09.2012 г. до 20.11.2012 г., в Общинска администрация, ст. №307.
2. Заявлението се подава в Общинска администрация в Центъра за услуги и информация  /партер/.      
3. Одобрените проекти ще бъдат качени на сайта на Общинска администрация до 20.12.2012 г.
VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ  УСЛОВИЯ:
1. Общинска администрация получава 20% от стойността на творбите (брой книги), които ще бъдат предназначени за подаръци и награди.
2. За спектакли  и концерти ще се предоставят 20 % от стойността на приходите  на Общинска администрация (във вид на билети).
3. Желателно е всяка представена книга да има редактор, който да поема отговорност за достоверността или художествеността на текстовете.
Контакти:Панагюрище, пл. „20-ти април” №13, ст.№307, тел.0357 600 78

Чудеса преди Коледа

Димитър Стефанов, шарж Стайо Гарноев
До оня ден смятах, че чудесата са красиви измислици, но ето че вече и аз повярвах тях. Изненадата ме споходи в мига, когато любезната инкасаторка на ВиК вдигна проницателния си поглед от водомера ми и с дълбоко развълнуван глас съобщи количеството на изразходваната от
моето малко домакинство вода. Миата! И тя самата бе изненадана до шокиране, тъй като води партидата ми от десетилетия и даже на сън би могла да съобщи обичайния ми разход.
- Ами-и-и… Това показава… - почти се заоправдава тя, тъй като не знаеше на какво да вярва – на утвърдената си практика или на водомера.
- Но това е пет пъти повече от обичайното! – не можех да се начудя и аз. – И то точно във времето, когато чучурката ми почти през цялото време бе пресъхнала…
- Знам, знам. Но… - инкасаторката сви рамене и ми хвърли поредния си съчувствен, да не кажа съболезнователен поглед.
- Да не би пък да е от въздуха, който фучи от тръбите преди да дойде водата? – опитах се да направя догадка.
- Не, не! – защити служебната си теза тя. - Сигурно сте се презапасявали…
И хвърли един поглед около себе си, вероятно за да открие някаква нерегламентирана, скрита под леглото цистерна.
- Да се презапасявам ли? – удивих се аз. - Че с какво? С калта, която ми подавахте през по-голямата част от времето ли?
- Вие си знаете…
- Да, знам си – запасявах се с вода, но от минералната баня или от крайпътните чешми. Но те пък не са вързани с моя водомер…
- Тогава и аз не знам. Но… толкова се отчита, и толкова трябва да се плати... Въздух, кал или вода – това няма никакво значение.
Светна ми! Беше се случило чудо.
Водомерът ми явно се е въртял от някакви неведоми сили, тъй като друго логично обяснение едва ли би могъл да ми даде и самият управител на общинското дружество. Досетих се още, че най-вероятно това необичайно явление е споходило не само мен, а всички граждани, преживели лятното безводие. И като е така, помислих си в последствие, не е ли възможно да погледнем позитивно на нещата и да се възползваме от тази мистерия, която без съмнение ще продължава и за в бъдеще, за да си съберем липсващите парички за строящия сеот десетилетия язовир. Изчисленията, които всеки може да си направи и без калкулатор са съвсем прости.
При режим на водата12 на 12 часа водомерите въртят пет пъти по-бързо, независимо от факта, че вода през тях почти не тече. Следователно при режим 6 на 6 часа сметките ни ще набъбнат 10 пъти. А представяте ли си какво ще се получи ако водата спира през час? Чувате ли ме, господин управител? Убеден съм, че при такъв режим само за една година ще се наберат средства не за един, а най-малкото за два язовира. Стига да има кой да плаща за оня, дето духа.
Текст Димитър Стефанов 
(Публикуван в бр. 35 на в. "Време", 3 - 9 октомври 2012 г.)

Събират творби за следващата "Културна палитра"

Излезе  от печат единствената  и несравнима по рода си антология „Културна палитра”. Тя  бе бъде представена на 14 септември (Кръстовден) в Перник.
„Културна палитра” е събитие, която няма аналог в нашето книжно пространство... Скоро никой не е успявал да обедини на едно място енергията, силата, стремежа и таланта на 224 автори от страната и чужбина, чиито  творби се разпростират на цели 208 /за съжаление/ страници, защото броят на предоставените литературни произведения е тройно повече.
Няма как да пропуснем и корицата с картини на художниците Стоядин Иванов /Пернишкият Пикасо/, Емил Младенов и Богомил Благоев, прекрасно оформени от художничката Цветелина Александрова. И илюстрациите с творби на изтъкнати пернишки творци.
„Културна палитра” е алманах-списание за българска и чуждестранна  литература и изкуство. Продължава традициите, онаследени от предишното издание „Струма”. Пилотният брой е посветен на съвременни творци. Включва техни разкази, есета, стихотворения, очерци за исторически личности, стихотворения за деца, хумор и други. Уникална е комбинацията между талантливите  автори с различни стилове и похвати, различно виждане към света, различни инструменти, с които боравят, различни неща, които искат да кажат на читателите. С други думи, тук има за всекиго по нещо.
Смело мога да твърдя, че в антологията слаби творби на практика няма. Има добри, има много добри, има и уникално добри, но слаби – не. Тя е създадена от приятели за приятели! Въпреки всичко! Напук на псевдокултурата. Напук на пернишките земетресения.
Редакционният екип вярва, че може да постига целите си и да прави правилните неща по правилния начин, само ако работи на широка обществена основа и привлича партньори, с които заедно да осъществява мисията си.
Започва подготовката на следващото издание. Авторите могат да изпратят своите творби на e-mail: kulturna_palitra@abv.bg (Срокът е до 19 октомври 2012 г.)
Пожелавам ви приятно четене… и приятни естетически изживявания с тази уникална и неповторима  книга, която поставя началото на още по-богати по съдържание и страници алманаси с името „Културна палитра”. Един калейдоскоп на изкуствата, пъстра дъга в небето на българската литература.
България и творците заслужават това!
Първолета Маджарска

Биг брадър "Чат-пат"

Художник КАЙО

Диагноза: Приспособяване

Снимка на "Забавлявай се, един път се живее" / Facebook

Старинен кабриолет в дома на Елин Пелин в Байлово

В него са се возили писателят и Александър Стамболийски

По случай 135-годишнината от рождението на Елин Пелин Националният литературен музей получава дарение – ценен кабриолет, съобщи за „Чат-пат” директорът на музея, панагюрката Катя Зографова.
Това ще стане на 22 (събота) септември 2012 г. от 11 часа в Къща-музей "Елин Пелин", с. Байлово. Кабриолетът е изработен от известния врачански майстор Мито Орозов, собственик на първата фабрика за модерни превозни средства в България. С него са се возили съселяни на Елин Пелин, прототипи на негови герои, както и той самият. С този кабриолет в Байлово е идвал Александър Стамболийски, както и други видни гости на селото. Кабриолетът е бил наеман при всички сватби, използван е бил и като линейка до болниците в София.
Изящното возило е купено през 1923 г. от жител на с. Байлово - Стоян Иванов Стоев, чиито наследници сега го даряват на Националния литературен музей. До 1905 г. Мито Орозов разработва 25 модела превозни средства, които съперничат на европейските. Представените на Пловдивското изложение през 1892 г. бричка и кабриолет са купени за нуждите на княжеското семейство, а изложените в Лондон през 1907 г. коли са предизвикали огромен интерес и търсене. Основни клиенти на майстора в България са по-богати земеделски стопани, търговци на едро, заможни градски домакинства, а също градски и държавни служби. През месец септември 1923 г. в работилницата избухва пожар и голяма част от нея изгаря, а в пожара умира и самият собственик и майстор.
Експонатът се дарява по повод 135-годишнината от рождението на Елин Пелин и ще се съхранява в къщата музей на твореца в село Байлово, община Горна Малина. Дарението е с висока историческа, техническа, естетико-художествена и етнографска стойност. По повод на годишнината на писателя и получаването на дарението ще бъде обновена и експозицията в къщата музей в Байлово. Ще бъдат показани ловната пушка на писателя, непубликуван ръкопис на Змей Горянин "Моят приятел Елин Пелин", новопостъпили снимки, писма и документи.
Рядката вещ ще бъде приета официално от директора на Националния литературен музей Катя Зографова в Деня на независимостта - 22 септември т. г. от дарителите Мая и Стоян Ценкови.
"Чат-пат културни новини"

Новият 14 брой на в. "Чат-пат" по-богат на автори отвсякога

"Неведнъж и не два пъти, и аз самият съм се питал за какъв ли дявол му е притрябвала на човека мерената реч. Та нали това, което се изказва с нея, спокойно би могло да бъде сторено и много по-простичко. Дори по-точно, по-подробно и по-обстоятелствено. Още повече, че поетите, колкото и талантливи да са те, не ни съобщават нищо ново. Откакто свят светува, чувствата на хората са си все същите, така както и стремленията ни, и желанията, и идеалите, а и всичко друго, което обуславя жаждата ни за живот. Но…"
Така започва уводният материал на новия 14-ти брой на в. "Чат-пат", написан от отговорния чат-патолог Димитър Дънеков. Но какво още има за четене в него, ще трябва да откриете сами. Само ще ви кажем, че броят е по-богат на автори отвсякога. И е посветен на 1 октомври - Международният ден на поезията и музиката.


Театърът в Панагюрище възкръсва

Дочка Кацарева
Собствен прочит на класически драми ще видим този и идващите месеци на родните читалищни сцени
Нова театрална трупа под ръководството на Дочка Кацарева е създадена в Читалище "Виделина" в Панагюрище, съобщава с гордост 14 брой на в. "Чат-пат"! Участници в нея са преди всичко учители, но и други наши съграждани, питаещи любов към театралното изкуство. Пиесата-мюзикъл, която ще ни бъде поднесена като за начало, е по мотиви на „Милионерът” от Йордан Йовков. В активна подготовка е и детската музикална приказка „Умната тъкачка” по композиции на Жул Леви и текстове от Сабина Тянкова, съобщава още хартиеното ни издание. С малките любител-актьори се е заела Анета Калпакова.
Така че, самодейният театрален живот на Панагюрище възкръсва.
Сава Доброплодни
В потвърждение на това е и още една новина.  Самодейците от панагюрското село Елшица ще представят тази събота, 22 септември, драмата "Михаил Мишкоед" от Сава Доброплодни, както съобщава сайтът NoStop.bg. Това е една от първите български пиеси, играна на родна сцена и бележи възрожденския период на българския театър. В този смисъл в представянето й през ХХІ век отново на читалищна сцена има нещо символично - истинско завръщане към корените на българския театър. От читалището в Елшица са съобщили също, че само няколко дни след премиерата  самодейната трупа ще участва на 27 септември в Петия международен театрален фестивал в град Лом със същата постановка.
"Чат-пат културни новини"

Зовът на великия час, отразен в журналистиката

100 години от обявяването на Балканската война
Щедри слънчеви лъчи озаряват есента на 1912 година и обещават топли и приятни дни. В столицата София животът продължава  необезпокояван, въпреки носещите се слухове за идваща война. По търговските улици „Леге”, „Мария Луиза” и  „Търговска” се носят все същите пъстри тълпи от чиновници, военни, селяни и занаятчии. Градското казино, ложите на вариетето „Нова Америка” , кафенетата „България” и „Панах”, бирариите „Червен рак” и „Батенберг” са препълнени от оживена публика. Ала опитният наблюдател ще усети наближаващата буря, която скоро ще промени изцяло привидното спокойствие. Току-що са жестоко потушени вълненията на българското население в поробена Македония. Клането в Кочани през юли 1912 г. е последното изстъпление на турските власти. В тайно приложение към Договора за приятелство между Царство България и Кралство Сърбия  от 29 февруари 1912 г.  вече е  уговорено разпределението на македонските земи между двете държави.
Няма какво повече да се чака. Това е и мнението на българските политически водачи. В анкети на вестник „Реч” от м. септември Ал. Малинов, шеф на Демократите заявява: „Въпросът за положението в Македония влиза в своята последна фаза”. На същото мнение е и д-р Н. Генадиев, шеф на Народолибералите: „Македонският въпрос узря”.
Колективната нота на Балканските правителства до Високата порта за предоставяне на автономия на Македония и Одринско е отхвърлена. Ето кратка хронология на мигновено настъпилите събития : на 17 и 18 септември е обявена мобилизация на съюзните Балкански държави, на 19 Турция отговаря със същото, на 26 септември малката Черна гора започва бойни действия, на 4 октомври Турция обявява война на съюзниците, на 5 октомври България и Гърция на свой ред се намесват във войната, последвани на 7 октомври от Сърбия.
България и престолният град София – стават имена, които най-често ще се срещат в световния печат. Предстоят звездни мигове за военната журналистика.  Ориент експрес е препълнен с военни кореспонденти от Франция, Австрия, Германия , Англия и други страни. Влакът напуска светлините на Виена и Будапеща и устремно препуска до последната спирка – Белград. Оттам в тъмнините по пътя към София започва неизвестността, която съпътства войната. Ръководството на Министерството на войната акредитира 110 кореспонденти на световния печат : от Русия - 19, от Англия – 17 , от Франция – 14, от Германия – 11 и т.н. България е представена с 12 души. Хубавата и непретенциозна столица на България приютява в пазвите на луксозния хотел „България” многобройните чужденци, които плъзват с фотоапарати и екзотични облекла из улици и учреждения. Присъствието на чуждите кореспонденти е живо описано в спомените на Симеон Радев. Всички са поразени от едно: посрещането на войната с толкова радост. Един френски журналист се удивлява: „Този народ чака да се бие както се чака голям празник „Тук е събран цветът на световната журналистика, като колоритният Людовик Нодо от „Льо Журнал”, посетил през 1902 г. Македония и драматично описал робското тегло на българското  население, интелигентният Рене Пюо от парижкия вестник "Льо Тан" , приятелят на България Джеймс Баучър от „Таймс” , Хенри Невинсон от „Дейли Кроникъл” , В. И. Немирович-Данченко от „Русское слово” , Ал. Пиленко – известният професор по патентно право от „Новое время”. За всички войната е средство да докажат новинарският си талант и да се прочуят. Българското правителство установява Цензурна секция към Щаба на армията. Молби за приемане за цензори подават видни учени и писатели: Елин Пелин, Симеон Радев, Александър Балабанов, Александър Теодоров-Балан, Михаил Арнаудов, Беньо Цонев, Венелин Ганев и др. Верни на патриотичният си дълг, те ще проявят изключителна строгост и нерядко ще имат конфликти с нетърпеливите и напористи чуждестранни кореспонденти. За да се опази военната тайна, журналистите не получават позволение да присъстват в началото на бойните действия.  На 7 октомври е разрешено заминаването им за Стара Загора, където е разположена Главната квартира на действащата армия. Но и тук, кореспондентите са задържани и едва по-късно ще имат открит лист за влизане в завзетите територии.
Очертават се два бойни театъра: Тракийски и Македонски. Главните сили на българите са разположени на Тракийския фронт, където ще са най-кървавите сражения. Тук  воюват три бойни армии: Първа с началник ген. Кутинчев, Втора под ръководството на ген. Вазов – за действия срещу Одринската крепост и Трета под командването на ген. Радко Димитриев. Последната е била скрита от противника, за нанасяне на главния удар. Цялата дължина на фронта е 120 км. Общо съюзниците разполагат с 895 000 армия с 1778 оръдия, срещу 645 000 противникова армия с 1412 оръдия.
Какво е състоянието на българската журналистика по това време? Вестниците вече са завоювали значително място в общественото съзнание. Чисто партийните издания  отсъпват място на новинарските. Новината става търсен продукт и от  нейната своевременност и достоверност зависи престижът и тиражът на вестника. Той  прониква до всички обществени слоеве и е  лесно достъпен. През 1900 г. Стоян Шангов създава „Вечерна поща”, по-късно излиза вестник „Дневник”, на който от 1908 г. е собственик Атанас Дамянов. Съществуват и партийно оцветеният „Ден” /Цанковисти/ , „Камбана” /близък до Широките социалисти/, „Реч” /клонящ към Народняците/, „Воля” /Стамболовисти/. Големият шанс на българската журналистика е появата на Стефан Танев /1888 – 1950/. Едва двадесет годишен, на 15 октомври 1908 г. той започва като  репортер на „Дневник”. Идеята за създаване на вестник „Утро” се ражда в новогодишната нощ на1911 г.  Във олелията  на тази бурна нощ, след изпито немоверно количество шампанско, Танев успява да убеди Атанас Дамянов, да  започне  издаването на нов вестник - „Утро”. Той  е замислен  по подобие на парижкия „Матен”. Първият брой излиза на 1 февруари 1911 г. Това е първият сутрешен новинарски вестник, излизал неизменно до 9 септември 1944 г.  
„Никога не съм спал повече от четири часа на денонощие. „Утро” се беше превърнало в нещо повече от моята плът и кръв, в живот на моя живот, свързани неразривно един с друг” – си спомня по- късно Стефан Танев, уви вече в килиите на Софийския централен затвор.
Но да се върнем към Балканската война. Военните действия се развиват светкавично.
На 5 октомври І и ІІІ армия настъпват към Лозенград, на 10 октомври нашите войски с команда „На нож!” отблъскват турската армия, на следващия ден в 11, 30 ч. българските части навлизат в Лозенград. След два дни следва ново настъпление и на 14 октомври съединените войски на І и ІІІ армия превземат Люлебургас. На 31 октомври българските войски са пред силно укрепената позиция на Чаталджа.  Тук нашите войски се спират и след тежки загуби от двете страни, започва холерна инфекция. На 20 ноеври до гара Чаталджа се сключва примирие. Изключителните победи на българите са безспорни.
Тези славни времена никога повече няма да се повторят в българската история. Сравнен с другите, младият вестник „Утро” най-добре отразява събитията. Под главата на вестника /изработена от художника Петър Морозов/, с едър шрифт са набрани заглавия, грабващи вниманието с последните новини. Във всеки брой има рисунка, изобразяваща последните събития. Получава се една разнообразна картинна хроника на войната. Ето  примери взети от големите по размер страници на всекидневника.
В бр. 611 от 12 октомври, на рисунка е изобразено  тържественото влизане с военна музика на нашите войски в Мустафа паша /днес Свиленград /.

Точно този момент описва фон Мах  в своя кореспонденция до „ Кьолнише цайтунг”: „ През селището непрекъснато маршируват войски. Песен в такт отеква от техните редици а гайдата ручи между тях... Те вече скоро се скриват от взора и слуха, а в далечината от Одрин, приглушено гърмят оръдията".
Следващият брой 612 от 13 октомври съобщава славна новина - падането на Лозенград –
На другия ден се дават подробности по заемането на града.Лозенград е важен транспортен възел, на западната страна на Странджа, с 30 000 жители, предимно  българи. От 1859 г. тук има класно училище, през 1860г. гръцкият владика е изгонен, тук българщината винаги е била много силна. 
В брой 620 от 21 октомври изобразява момент преди атаката „На нож!„Този завършващ удар е чисто българско изобретение и е в основата на големите победи . „Войникът се хвърля с такова настървление, което граничи с лудостта” – съобщава английското списание „График”.
Картата поместена в бр. 635 от 5 ноември показва турските укрепления при Чаталджа.Тук е най-тясната част на Цариградския полуостров / 28 км/, само на 40 км от Цариград.
Близостта до столицата на Османската империя поражда силна патриотична еуфория. Израз на това е публикуваният в бр. 645 от 15 ноември боен марш „Пред Цариград”.


Младостта на Стефан Танев съвпада с младостта на нашата журналистика. „Утро” се превръща в еталон на новинарството, тиражът му расте и достига до 320 000. В по- късни времена вестникът несправедливо е обявен за жълт и фашистки, а неуморният му редактор умира в затвора.
Многобройните чуждестранни кореспонденти имат вълнуващи преживелици с българските войски. Те ще издадат книги, някои от тях илюстрирани с карти и фотографии, в които ще опишат героизмът на българите. Един от тях, проф. Александър Пиленко пише : „ Аз потеглих на война с ярко изразено българофилско настроение. Завърнах се буквално възхитен от българската доблест и българското гостоприемство „ .
В книгата си, той публикува интересен снимков материал от войната.
Нашият разказ за Балканската война приключи до подстъпите към Чаталджа. Какво се случва след това? Уви, историята  не е милостива.  Героизмът  не винаги определя последния изход. Краят на всичко, е изразен лапидарно от Стоян Михайловски в стихотворението „История на Балканската война в двадесет и четири думи”:
Бунт. Бомби. Кръвнина.
Плач. Митинги. Слова.
Съюз. Възторг. Война.
Победи. Тържества.
Славизъм. Антиславизъм.
Див сърбин. Бясен влах.
Сляп грък. Ламтеж. Цинизъм.
Измяна. Плячка. Прах.


Текст Тони Зарев, илюстрации от архива на автора
© Всички права запазени!

Сензация: Самодеен театър в Панагюрище!

От ляво на дясно: Иван Колев - Колчака, Лука Карайлев и Георги Милков
Стефан Петришки (в ляво) и Иван Радулов (в дясно)
Иван Колев - Колчака и Георги Кесов
Разравяйки се из прашните читалищни архиви, хрътките на „Чат-пат”-групировката внезапно попаднаха на невероятни исторически документи. Открити бяха редица фотоси, чрез които би могло да се докаже, че някога – малко преди или пък към края на Втората световна война, не другаде, а тук, на пъпа на Панагюрище, са се провеждали неизвестни за историците свръхконфиденциални срещи между високопоставени представители на Вермахта и Червената армия.
Убедете се сами! Ето, на една от снимките, на фона на Маньово бърдо е увековечен не кой да е, а самият райхсфюрер, ръководителят на страховитото Гестапо и имперският командващ Резервната армия Хайнрих Химлер. На други от фотографиите пък са експонирани образите на някакви неразпознаваеми (на първо време) съветски генерали и немски фрицове.
дрънка! Разбулването на загадката обещаваше да изведе откритието ни на гребена на световните топ-новини и да присвои на Панагюрище славата на Техеран, Ялта и Потсдам!
Нямаше как да не потрием доволно ръце и да не се заемем с разбулването на мистерията. На първо място трябваше да определим датировката на събитието, тъй като от снимките не ставаше ясно дали въпросната среща се е състояла по времето, когато противниците са били все още съюзници, т.е. - при подписване на пакта Молотов – Рибентроп, или пък към края на войната, когато вече са били сграбчени за гушите като страховити годзили. Това щеше да ни помогне да предположим какво точно е договаряно – подялба на анексирани територии или взаимно изгоден сепаративен мир.
Надушили апетитната следа, хрътките ни се втурнаха стремглаво по нея, но… Тайната падна твърде бързо, тъй като на една от поизбелелите снимки внезапно разпознахме един до болка познат образ - този на покойния вече председател на читалището Лука Карайлев.
Пустият му Лука! Не казваме, че на него му липсваха качества да бъде първокласен парламентьор при всякакви световни конфликти, но… Възрастта му никак не се връзваше с
периода на конкретния военен театър.
От тук нататък разплитането на мистерията бе повече от лесно - оказа се още, че величественият Химлер от снимката въобще не е Химлер а фелдмаршал фон Крафт. И то не той самият, а неговият сценичен персонаж, представен
от панагюрския самодеен актьор Иван Колев – Колчака в пиесата на Сергей Смирнов „Хора, които съм виждал”.
Зад униформата на съветския генерал Шевченко още по-лесно бе разпознат прословутият „Глас на Панагюрише” – Стефан Петришки, а зад тази на страховития гестаповец – познатият на всеки що-годе възрастен панагюрец Георги Кесов (вуйчо Гого). И още – Иван Радулов, маски-
ран като капитан Громов, както и братята Лука и Георги Милкови, представящи се като... все едно като кого.
По-важното в случая бе, че сензацията, към която се втурнахме, се сгромоляса като Световния търговски център след варварския атентат на Алкайда. Жалко! И „Чат-пат” и Панагюрище се разминаха със световната слава, но....
Само миг по-късно установихме, че сензация все пак има. И то не по-малко шеметна и куриозна. Защото какво друго, ако не смайващ факт е откритието ни, че преди повече от 40 години в панагюрското читалище е кипял истински театрален живот. И то какъв живот! – както би възкликнал поетът.
Представете си само – за разлика от днес през миналия век, тоест още през отминалото хилядолетие пред претъпкания с публика салон читалищните самодейци са представяли по не по-малко от две постановки на сезон. „Иван Шишман”, „Прокурорът”, "От много любов”, „Тайни”, „Таня”, „Краят остава за вас” – това са само малка част от пиесите, записани в репертоара на нашия самороден театър. А към тях би трябвало да се добавят и няколкото оперети, както и една безкрайна поредица от тържествени спектакли, концерти и рецитали, подслаждали душите на целокупното гражданство.
Театър в Панагюрище!
Боже, Боже! Кой би могъл да си представи подобно чудо днес?
При това всички онези спектакли са били подготвяни с невероятен хъс и с толкова любов, че на актьорското майсторство, интерпретирано от така наречените самодейци, са могли да завидят и най-утвърдените професионални театри. Нека споменем като доказателство на гореказаното фактът, че само за представянето си на IV-я Републикански фестивал в Благоевград през 1974 г. всички участници в споменатата пиеса са придобили право да запишат ВИТИЗ (днешния НАТФИЗ) без конкурсен изпит. Във ВИТИЗ! Там, където тогава се
влизаше едва ли не през иглени уши!
Любопитното е обаче, че нито един от възнаградените с това право не се е възползвал от него. За какво им е трябвало? Та те и без ВИТИЗ са си били достатъчно добри, искани, обичани и горещо аплодирани от претенциозната ни публика.
О, минало!
О, незабравимо!
О , жалко наше съвремие!
Какви ли неведоми сили те промениха така, че вече дори не си спомняме за едно от най-стойностните ни духовни съкровища?
- Читалището светеше по-цяла нощ – спомня си просълзен Стефан Петришки. – Репетирахме до премала... Това беше възрожденски труд. И никой нищо не ни е заплащал. Но аплодисментите на публиката!.... А коментарите през следващите дни?... Получавахме въз-
можно най-добрата отплата – любовта на хората... Къде изчезна всичко това?... Вярно е, че телевизията промени бита на хората, но нима един турски сериал ни носи повече наслада?...
Разказва ли, разказва бай Стефан, разкъсван между сладките си спомени и горчивата носталгия. И не може да се начуди как така самодейният театър се е споминал и май-май се
готви да сподели съдбата на динозаврите. И че вместо него на най-младото ни поколение, на бъдещето на България, се предлагат само какофонията на дискотеките, маанетата на кръчмарската чалга и емоциите от среднощното порно.
В такъв случай, на какво бъдеще се надяваме всъщност?
 
Театрален хроникьор Явор Трепетликов
(в. "Чат-пат", бр. 13, 2012 г.)

Отложеният 14-ти брой излиза на 19 септември

Тази сряда, 19 септември, излиза отложеният 14-ти хартиен брой на в. "Чат-пат". Той ще е посветен на Международният ден на музиката и поезията - 1 октомври.

Очаквайте го на будките за вестници в Панагюрище с ракетата носител на в. "Време".

Из изложбата на художника Ганчо Арсов в Панагюрище

Изложба на покойния художник Ганчо Арсов бе открита в залата за временни художествени изложби на музея в Панагюрище на 16 август.

Чат-патците Тотка Лунгарска, Райка Йорданова и Мария Бегова на откриването

Снимки от изложбата - Милена Лунгарска и Райка Йорданова
Репортажи за откриването можете да прочетете ТУК и ТУК

"Чат-пат" със силно присъствие на Димчовите празници

Поетът-бард Славимир Генчев получи наградата на името на Димчо Дебелянов

Дъждът валеше на почивки, но това не попречи на тържествата, посветени на 125 годишнината от рождението на Димчо Дебелянов и 100 години от написване на брилянтното стихотворение "Да се завърнеш в бащината къща". В тихия двор в Копривщица се редуваха музикални изпълнения с рецитации на стихове, тържествени слова със задушевни думи на носителите на дебеляновата награда от предишни години. Проф. Бързаков прочете предложение за създаване на сдружение за запазване и популяризиране на поетиката и естетиката на най-добрите образци на българската поезия, част от която е и творчеството на Димчо Дебелянов. Кулминация на тържествата беше вълнуващото слово на Марин Кадиев, председател на журито за определяне литературната награда на името на Дебелянов. Тазгодишният носител на литературната наградата е поетът-бард Славимир Генчев. Честито, Славимире! Лауреатът получи и подарък - шарж, нарисуван и връчен лично от художника Стайо Гарноев. Наред с многото гости в тихия двор имаше и двадесет чат-патци. Да благодарим и на Дойчо Иванов за поканата и добрата организация.
И догодина пак!
Мария Бегова, снимки от Мадлена Георгиева

Димчови поетични празници в Копривщица на 11 и 12 август 2012-та

125 години от рождението на ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ
ДИМЧОВИ ПОЕТИЧНИ ПРАЗНИЦИ в КОПРИВЩИЦА 2012
11-12  август 2012 година
Предварителна програма

11 август, събота
15:00 – 17:00 часа, в двора на къща-музей "Димчо Дебелянов"
- Изпълнения на камерно трио Анджи, Ева и Симеон от НМГ "Панайот Пипков" - София
- Конкурс "Рецитираме Дебелянов" - изпълнения на Димчови стихове
- Свободни изпълнения на собствени поетични творби
17:00 часа, поклонение на гроба на Димчо Дебелянов
- Кратко приветствие на Дойчо Иванов
- Слово на  Иван Есенски, носител на Националната литературна награда "Димчо Дебелянов" за 2011 година
17:30 часа, в художествена галерия "Палавееви къщи" (До музей "Димчо Дебелянов") - откриване на художествена изложба
18:00  часа, в къща-музей "Димчо Дебелянов"
Поетична вечер 
"Да се завърнеш в бащината къща...", посветена на 100 години от публикуването на стихотворението
- Откриване със слово на Искра Шипева, директор на музеите в Копривщица
- Изпълнения на Дамски камерен хор "Димчо Дебелянов" към Читалище "Славянска беседа" - София
- Поетично-музикален спектакъл "Яворов и Дебелянов - едно необикновено литературно приятелство" в изпълнение на актьора Веселин Рогачев
- Учредяване на "Национално движение за възраждане на поезията в България и по света "Димчо Дебелянов" - изложение на инициатора проф. Иван Бързаков
- Рецитал на лауреати на Националната литературна награда "Димчо Дебелянов"
- Обявяване на носителите на международната литературна награда за поезия "Димчо Дебелянов" за юбилейната година и връчване на наградите
- Обявяване на името на лауреата и връчването на наградата от кмета на община Копривщица - слово на председателя на журито Марин Кадиев, думи и  рецитал на лауреата
(Край на официалната програма)
(Продължението...) "В тихия двор..." - вечерта плавно преминава в поетично-литературни и други дискусии на по чаша вино (бира); поети с китари, свободни рецитали и други волни изпълнения

12 август, неделя
10:00  часа, в двора на къща-музей "Димчо Дебелянов"
Премиери на нови Димчови книги и за него, представяне на нови книги на Димчови поети.
- Слово на Георги Н. Киров за нови книги на  Димчови поети:
- Ивайло Диманов и новата му стихосбирка "Ешафод"
- Атанас Капралов и стихосбирката "Жив и свободен"
- Петър Велчев и "Рискът да си жив"
- Проф. Иван Бързаков с представяне на книгите "Яростно в скръбта" и "В съня над пропастта"
- Издателство "Персей" с новата книга "Аз искам да те помня все така" и слово и на издателя Пламен Тотев
- Издателство "Захарий Стоянов" с Димчовата стихосбирка "Светла вяра" и думите на Иван Гранитски – "Защо издавам Дебелянов?"
- Маргарита Петкова с новата й книга "Подсвирквайки... към Голгота"
- Георги Н. Киров и романа за Димчо "Да се завърнеш"
- Даниела Йорданова и новата й книга "На тебе"
- Виолета Христова и новата й стихосбирка "...каза тя. И слезе от небето"

Скъпи Димчови приятели и почитатели – заповядайте!
Който желае, а особено и който може!
На останалите няма да се разсърдим:
Домът бащин и роден за всеки българин е отворен всякога!Чат-патци са специално поканени от организатора Дойчо Иванов.
В специалния вестник за Димчовите празници тази година ще бъде публикуван текстът на Тони Зарев "Димчо Дебелянов, Бащата и първата "Българска антология"., написан специално за електронното издание "Чат-пат".

За контакти:
Къща-музей "Димчо Дебелянов"
Дойчо Иванов – уредник на музея
Тел.: 088 635 35 19
Тел.: 088 568 24 91
Тел.: 07184 20 77                                                      

E-mail: doicho54@abv.bg
E-mail: debelyanov_museum@abv.bg
Skype: dodone54
Facebook: Дойчо Иванов

Поп-рок концерт на 17 август: Динозаври и младоци на една сцена

Рафи Бохосян
20:00 ч. - на площад "20 април" в Панагюрище
Поп-рок концерт с участието на Васко Кръпката и "Подуене блус бенд", групите "Zuum", "Rocka Rolla" и "Алфа-Бета", както и със специалното участие на Ангел и Мойсей, и на победителя в първия български "Х фактор" - Рафи Бохосян.

Радко Пърлев и "Rocka Rolla"

Духовият оркестър в парка - от Дико Илиев до "Пърпъл"


20 юли вечерта. Градският парк на Панагюрище. Духовият оркестър "Делчо Радивчев" към Народно читалище „Виделина-1865” изнася самостоятелния си концерт „Летни звуци в парка”. Звучат теми от Дико Илиев до "Дийп Пърпъл". Истинска прелест!
Снимки Мария Бегова

Михаил Гунчев с наградата за проза от конкурса "Милош Зяпков"

Още един от авторите на "Чат-пат" се сдоби с литературен приз. Нашият приятел Михаил Гунчев бе отличен с наградата за проза в регионалния литературен конкурс за наградите "Милош Зяпков", които бяха връчени за четвърти път в Ракитово през юли 2012-та.
Тази година за голямата награда се състезаваха 92 книги, но в крайна сметка журито прецени, че най-зряла и най-отличаваща се е книгата на Аксиния Михайлова „Разкопчаване на тялото”. Тя получи и националната награда на името на Милош Зяпков, уточни Костадин Зяпков, председател на читалището и организатор на наградите. В съпътстващия конкурс за автори от Пазарджишка област възрастни и деца. За ученици за поезия този път журито не присъди награди, за проза отличена е Анелия Стоянова от Езиковата гимназия в Пазарджик, а за хумор – Лиана Несторова от същото училище. При възрастните автори призът спечели поетесата Таня Тодорова от Пазарджик, за проза Михаил Гунчев от Стрелча, а за сатира – Митко Тодоров от Пазарджик.
Михаил Гунчев е поет и писател, чиято творческа дейност кипи в съседния нам град Стрелча. Той е активна обществена фигура с енергия, отдадена на духа и възраждането на България. Председател е на общинския комитет "Васил Левски" в Стрелча. Той е сред основателите и на Дружеството на българските писатели - Карлово, Сопот. С помощта на неговите архиви е допълнена историята на литературното братство в Панагюрище, събрана от Димитър Дънеков в антологичната хроника "Дойдох, видях!...". Михаил Гунчев е автор на поетичните книги "Порцеланова луна" (1993), "Отгласи от идното" (2008) и "Диви песни" (2008). От месец май насам е и автор на "Чат-пат". Вече сме публикували няколко цикъла негови стихотворения, както и два от разказите му. Очаквайте още от него при нас!
Михаиле, честита награда!
Стоян Радулов, "Чат-пат културни новини"

Проза и поезия от Михаил Гунчев в "Чат-пат" четете тук

Евгени Черепов представи романа си "Добавено лято" в Панагюрище

Младият романист Евгени Черепов представи книгата си "Добавено лято" на 25 юли в Градска библиотека "Стоян Дринов".

Евгени Черепов
Дебютният роман на Евгени Черепов е грабващо четиво, което завладява с лекотата на разказване, земната близост на персонажите и умело поддържаното напрежение в сюжета. (Ангел Игов)
"Добавено лято" е увереният и решителен дебют на Евгени Черепов. Това е роман за пътя, но път, изминат от средата към началото. Чиста, свежа, написана с лекота, книгата ще ви припомни приключенията от детството и ще ви помогне да откажете цигарите. (Мария Донева)


...
След десет години в чужбина главният герой на "Добавено лято" Лъчезар Веселинов се завръща в България. Странна амнезия е покрила спомените му. На летището в София решава да тръгне на импровизирано пътешествие из страната, преди да се прибере в родния град.
Зареждат се любопитни, но и странни случки по пътя. С влак, пеш или на стоп, пътуването го води по познати и непознати места, където среща познати и непознати хора. Дали на най-високия връх на Балканите или по Черноморието, дали на почерпка за новородено в анонимно село или нощуващ в изоставена къща в Родопите, Лъчезар се радва на контролираното приключение, засипващо дълго таената носталгия. Паралелно с това, странната му амнезия частично се пропуква, откъслечни спомени се завръщат един по един, рисувайки картина на щастливо детство в родния квартал.
Въодушевлението от пътуването из България и от възвръщащата му се памет е помрачено от появявата на мистериозни мъже в тъмни костюми, които го следят из цялата страна. Мистериозен мъж в тъмен костюм наднича и от детските му спомени.
За негова радост тайнствените костюмари изчезват, когато пристига в родния град. Това му позволява да изживее най-щастливите си дни в стария квартал, в стария апартамент, със старите спомени и нова любов. Странните случки не спират и там, правейки родния му квартал твърде любопитно място за живеене.
Място, където той се е чувствал и се чувства най-щастлив.  Място, където мъжете в тъмни костюми се появяват отново за една финална среща, която ще преобърне и преосмисли всичко случило се в романа. 

"Чат-пат културни новини"

С обич и вдъхновение почетохме Левски за неговата 175-та годишнина

По истински достоен начин отбелязаха панагюрци 175-та годишнина от рождението на Васил Левски. На 18 юли в Лековата къща, където е гостувал Дяконът по време на подготовката на национално-освободителните борби, се състоя поетично-музикалният спектакъл "За тебе, Дякон Левски". Вдъхновени бяха изпълненията на рецитатора Георги Радомиров, на женската вокална група "Радеан" към Читалище "Виделина - 1856" с ръководител Анета Калпакова и съпровод Цеца Радивчева-Калпакова, на кларинетиста Андрея Манев...
Левски е името, което народът е дал на своя национален герой, роден на 18 юли 1837 г. в Карлово като Васил Иванов Кунчев в семейството на Иван Кунчев Иванов и Гина Караиванова. Наричат го ощеДяконът, Игнатий, Джингиби – едни от многото имена, с които е известен Апостолът на българската Свобода. Той и е основна фигура в българското освободително движение, организира Вътрешната революционна организация (ВРО) и Българския революционен централен комитет (БРЦК). Идеологията му вдъхновява много българи. Затова преклонението пред него е огромно, а думите за него - винаги възхвални. През 2007 г. Васил Левски оглави класацията „Великите българи” на БНТ.
Лековата къща е едно от туристическите бижута на Панагюрище. И колко хубаво е, че богато украсените й със стенописи фасади и помещения не са само музейни експонати, а живеят и днес, разпалват чувството на национална гордост със събития като това.

Лековата къща е построена след Кримската война и е изографисана през 1873 г., а собственикът й Иван Леков е бил не само богат търговец, но и деен участник в Априлското въстание. В салона впечатлява "Колелото на живота", отразяващо характерната за епохата житейска философия. Къщата е открита за посещения наново през 2005 г. след основна реставрация.  Иван Леков строи тази къща за своите гости, най-скъп от които е именно Васил Левски. След събранието на Оборище, тук се събира и комисията, която разработва общия план на Априлското въстание под председателството на Бенковски, Волов и Икономов.
 Текст Стоян Радулов, снимки Райка Йорданова

Повече за Левски научете тук

Предсмъртните думи на дякона чуйте тук