"Тежко на оня народ, който се самоотрича и самоунищожава. Народ без доверие в силите си, без обич към своето, колкото и скромен и да бъде, е народ нещастен." (Иван Вазов)

Финансиране на произведения на изкуството и подкрепа на панагюрски творци

ОБЯВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВАТА
ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ ЗА 2013 ГОДИНА
„ПАНАГЮРИЩЕ – ДУХОВНОСТ И ТВОРЧЕСТВО В ЕДНО”
 І. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:
1. Панагюрище – територия на творчеството, подкрепа на таланта и насърчаване на творчеството на местните творци.
2. Програмата за творчески проекти на Община Панагюрище - 2013 подкрепя:
- Проекти с високо качество и креативност, които обогатяват и разнообразяват културни живот  на  Панагюрище;
- Проекти, които спомагат за децентрализацията на културния живот и усвояване на нови територии  за култура в Панагюрище;
- Проекти, които утвърждават добрите европейски практики;
- Подкрепа на проекти, които  насърчават  младежта за активното й включване в културния живот. Дебютни проекти;
- Проекти, които създават условия за равен достъп до културата, изкуствата и техните практики на   граждани от различни социални и етнически групи и спомагат за тяхното включване в културните   процеси;
- Подкрепа на проекти, развиващи любителското творчество и творчество за деца.
ІІ. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1.  Приоритет имат местни творци – родени или живеещи в Панагюрище.       
2.  Творбите да са значими за Панагюрския край, да са част от миналото, настоящето и бъдещето на Панагюрище, както и да са свързани с неговата история, бит и култура.
3. Приемат се проекти (възстановки, спектакли, концерти, филми и др.), свързани със значими исторически събития или събития  заложени в   културния календар на община Панагюрище.
4. Художниците представят до 3 броя картини.
5. Всеки кандидат за финансиране трябва да представи:
-  проекта  си  в   напечатан вид;
-  план - сметка (при отпечатването на книги - от издателството); 
-  кратка творческа биография;
-  заявление  за участие в проекта с  включена  сума за финансиране (формуляр за попълване - в ЦУИГ на ОбА);            
ІІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА  ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ:
1.  Със създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата;
2.  С образователни и обучителни инициативи в областта на изкуствата и културата;
3. С научни изследвания, документални издания, публикации, анализи в областта на изкуството и културата;
4. С възстановки, спектакли и концерти – свързани със значими исторически събития включени в  културния календар на община Панагюрище.
5. С промотиране на културен продукт;
6. С промотиране на възможностите на град Панагюрище като културно средище;
7. С проучване, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство исъздаване на интегриран туристически продукт;
8. Със стимулиране на любителското изкуство.
ІV. КРИТЕРИИ:
1. Оригиналност и иновативност;
2. Творческа и социална ефективност;
3. Степен на значимост на проекта от гледна точка на обществения ефект;
4. Методологична и организационна осигуреност на проекта;
5. Целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите;
6. Устойчивост на резултатите
V. СРОК ЗА УЧАСТИЕ:
1. Срокът за представяне на проектите e от 20.09.2012 г. до 20.11.2012 г., в Общинска администрация, ст. №307.
2. Заявлението се подава в Общинска администрация в Центъра за услуги и информация  /партер/.      
3. Одобрените проекти ще бъдат качени на сайта на Общинска администрация до 20.12.2012 г.
VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ  УСЛОВИЯ:
1. Общинска администрация получава 20% от стойността на творбите (брой книги), които ще бъдат предназначени за подаръци и награди.
2. За спектакли  и концерти ще се предоставят 20 % от стойността на приходите  на Общинска администрация (във вид на билети).
3. Желателно е всяка представена книга да има редактор, който да поема отговорност за достоверността или художествеността на текстовете.
Контакти:Панагюрище, пл. „20-ти април” №13, ст.№307, тел.0357 600 78

Чудеса преди Коледа

Димитър Стефанов, шарж Стайо Гарноев
До оня ден смятах, че чудесата са красиви измислици, но ето че вече и аз повярвах тях. Изненадата ме споходи в мига, когато любезната инкасаторка на ВиК вдигна проницателния си поглед от водомера ми и с дълбоко развълнуван глас съобщи количеството на изразходваната от
моето малко домакинство вода. Миата! И тя самата бе изненадана до шокиране, тъй като води партидата ми от десетилетия и даже на сън би могла да съобщи обичайния ми разход.
- Ами-и-и… Това показава… - почти се заоправдава тя, тъй като не знаеше на какво да вярва – на утвърдената си практика или на водомера.
- Но това е пет пъти повече от обичайното! – не можех да се начудя и аз. – И то точно във времето, когато чучурката ми почти през цялото време бе пресъхнала…
- Знам, знам. Но… - инкасаторката сви рамене и ми хвърли поредния си съчувствен, да не кажа съболезнователен поглед.
- Да не би пък да е от въздуха, който фучи от тръбите преди да дойде водата? – опитах се да направя догадка.
- Не, не! – защити служебната си теза тя. - Сигурно сте се презапасявали…
И хвърли един поглед около себе си, вероятно за да открие някаква нерегламентирана, скрита под леглото цистерна.
- Да се презапасявам ли? – удивих се аз. - Че с какво? С калта, която ми подавахте през по-голямата част от времето ли?
- Вие си знаете…
- Да, знам си – запасявах се с вода, но от минералната баня или от крайпътните чешми. Но те пък не са вързани с моя водомер…
- Тогава и аз не знам. Но… толкова се отчита, и толкова трябва да се плати... Въздух, кал или вода – това няма никакво значение.
Светна ми! Беше се случило чудо.
Водомерът ми явно се е въртял от някакви неведоми сили, тъй като друго логично обяснение едва ли би могъл да ми даде и самият управител на общинското дружество. Досетих се още, че най-вероятно това необичайно явление е споходило не само мен, а всички граждани, преживели лятното безводие. И като е така, помислих си в последствие, не е ли възможно да погледнем позитивно на нещата и да се възползваме от тази мистерия, която без съмнение ще продължава и за в бъдеще, за да си съберем липсващите парички за строящия сеот десетилетия язовир. Изчисленията, които всеки може да си направи и без калкулатор са съвсем прости.
При режим на водата12 на 12 часа водомерите въртят пет пъти по-бързо, независимо от факта, че вода през тях почти не тече. Следователно при режим 6 на 6 часа сметките ни ще набъбнат 10 пъти. А представяте ли си какво ще се получи ако водата спира през час? Чувате ли ме, господин управител? Убеден съм, че при такъв режим само за една година ще се наберат средства не за един, а най-малкото за два язовира. Стига да има кой да плаща за оня, дето духа.
Текст Димитър Стефанов 
(Публикуван в бр. 35 на в. "Време", 3 - 9 октомври 2012 г.)