"Тежко на оня народ, който се самоотрича и самоунищожава. Народ без доверие в силите си, без обич към своето, колкото и скромен и да бъде, е народ нещастен." (Иван Вазов)

Сборникът "Във вълшебната виделина на театъра" за сценичния живот в Панагюрище влезе в печат


Участници в оперетата „Кето и Коте“, 1957-1958 г. В средата е диригентът Делчо Радивчев
Сборникът "Във вълшебната виделина на театъра. Хроника на сценичния живот в Панагюрище" влезе в печат в средата на май 2015 г. Книгата е посветена на 150 години от създаването на Народно читалище „Виделина – 1865” в Панагюрище, на 170 години от рождението на първия негов председател Петър Карапетров – Черновежд, и на 145 години от първата самодейна постановка в град Панагюрище през 1870 година.
Съставители са Нина и Иван Радулови по покана на читалището, което е и издател на сборника. "При съставяне на хрониката те тръгват от личните си спомени и впечатления, продължават със спомените на други участници в театралната самодейност и читалищни дейци, задълбочават своите търсения чрез проучване на издания, посветени на историята на читалището, мемоарна литература и публикации в местния и републикански периодичен печат", отбелязва в рецензия към книгата Мария Бегова.
Печатът на сборника е поверен на ИК "Оборище". Хрониката на сценичния живот в Панагюрище се отпечатва след конкурс за финансиране от Община Панагюрище по Проекта за стимулиране на местни творци „Панагюрище – духовност и творчество в едно” за 2015 година.
"Театралната сцена присъства незримо в тези панагюрски хроники и благодарение на тях отново възкръстват постановки, актьори, режисьори, сценографи, шепотачи (суфльори), осветители и сценични работници,  за да дадат опора на  съвременните им последователи...
Книгата сполучливо отговаря на необходимостта от енциклопедична информация за развитието на самодейния театър в Панагюрище"
, пише в рецензия към книгата Георги Керкеняков.
Повече за и из хрониката очаквайте през следващите месеци
"Чат-пат културни новини"

Няма коментари:

Публикуване на коментар