"Тежко на оня народ, който се самоотрича и самоунищожава. Народ без доверие в силите си, без обич към своето, колкото и скромен и да бъде, е народ нещастен." (Иван Вазов)

"Хермес" със седми конкурс за първа книга

Седми национален литературен конкурс „Хермес“ 
(За първа книга – поезия и проза)

Издателска къща „Хермес” обяви за седми пореден път Националния литературен конкурс „Хермес” за първа книга в категории поезия и проза. Той се стреми да стимулира младите автори за постигане на тяхната творческа реализация и има за задача да популяризира творчеството на младите български писатели, да им помогне да заемат своето място в съвременната българска литература.
Националният литературен конкурс дава възможност на младите читатели в България да общуват с произведенията на своите връстници, да търсят в техните книги отговори на своите житейски въпроси; ще поощри интереса на младите хора към книгите, ще стимулира четенето като път за тяхното духовно и личностно израстване; той е подкрепа за българската книга, която ще запази нашата идентичност в семейството на европейските народи.

Условия на конкурса: Автори, които нямат издадена книга. Автори до 30 години.
Срок за приемане на ръкописи: 20.02.2013 г.
Адрес: Пловдив, ул. „Богомил“ 59
Тел.: 032 / 630 630
e-mail: ivelina@hermesbooks.com
Срок за издаване на наградените книги: 25.05.2013 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар