"Тежко на оня народ, който се самоотрича и самоунищожава. Народ без доверие в силите си, без обич към своето, колкото и скромен и да бъде, е народ нещастен." (Иван Вазов)

Отпускат за читалищата в Панагюрско допълнително 57 хил.лв. през 2017 г.

Кметският екип, общински съветници и деца самодейци пред читалището в Попинци
Община Панагюрище обави, че ще финансира за пета година творческите изяви на читалищата в общината чрез система за допълнително стимулиране на базата на разработени проекти – на обща стойност 57 000 лева, в това число за целево финансиране на Духов оркестър „Делчо Радивчев“ – 20 000 лева. Така всичките девет читалища, които развиват дейност, ще получат допълваща субсидия. Всяко от тях кандидатства с проекти.

Финансираните проекти за Народно читалище „Виделина – 1865“, град Панагюрище са: Национален фестивал на старата градска и шлагерна песен „Нежни спомени“ – 2 085 лева; участие на смесен хор в Национален фестивал за патриотична песен „Отечество“ в град Плевен – 1 000 лева; участие на Вокална група „Радеан“ във фестивал за шлагери и стара градска песен „Полъх от минали мечти“ в град Чепеларе – 465 лева; участие на Театрален състав „Виделина“ в Национален фестивал за любителски театри „Театър без граници“ в град Самоков – 450 лева.
Народно читалище „Свети Боян Княз Български - 2006“, град Панагюрище ще получи финансово подпомагане от община Панагюрище за реализиране на проектите: Закупуване на женски обувки /скарпини/, пафти и колани – 1 300 лева; участие на съставите в национални и регионални фестивали – 1 000 лева; Тържествен концерт по случай 11 – сет години от създаването на Народно читалище „Свети Боян Княз Български-2006“ – 700 лева.
Одобрени за финансиране проекти на Народно читалище „Искра – 1872“, село Попинци са: Фолклорен фестивал „Пъстър, цветен Гергьовден – Попинци‘2017“ – 3 100 лева; участие на фолклорните състави в национални и регионални фестивали с село Царевец, община Свищов – 750 лева; организиране и провеждане на Празник на детето – 150 лева.
Народно читалище „Пробуда – 1872“, село Баня ще получи финансиране от Община Панагюрище за проектите: „Тодоровден по нашенски“ – 1 600 лева; „Пътят към светлината – 145 години юбилей на читалището“ – 1 500 лева; Празник на минералната вода – 900 лева.
Одобрените проекти на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1927“, село Бъта са: закупуване на цървули за Фолклорен ансамбъл „Иглика“ и честване на 90 години от създаване на читалището – 1 400 лева; „Празник на шарената сол“ – 1 300 лева; „С нови носии и нови танци село Бъта пее и танцува“ – 900 лева; „Четенето като потребност за хората и общността“ – закупуване на книги – 400 лева.
Народно читалище „Свети Свети Кирил и Методий - 1912“, село Оборище ще получи финансиране за: участие на съставите в конкурси и фестивали – 1 500 лева; 105 години от създаване на читалището – 1 500 лева; Фолклорен празник „Ой, Лазаре, Лазаре“ – 1 000 лева.
Народно читалище „Ванчо Пашов – 1884“, село Поибрене – закупуване на носии и аксесоари за танцовите състави „Ибърски ритми“ и „Ибър“ – 1 505 лева; участие на съставите в конкурси и фестивали – 1 000 лева; закупуване на активна акумулаторна тонколона и лаптоп за улесняване процеса на работа по време на репетиции на самодейните състави в читалището – 995 лева; закупуване на книги – 400 лева.
Одобрените за финансиране от Община Панагюрище проекти на Народно читалище „Христо Ботев - 1927“, село Левски са: Регионален певчески фолклорен фестивал „Ха, надпей ме“ – 2 000 лева; участие на Фолклорен ансамбъл „Аленче“ в международни и национални фестивали и събори – 1 500 лева.
Народно читалище „Васил Левски – 1925“, село Елшица ще получи финансиране за: „Да покажем, че можем“ – участие на съставите в конкурси и фестивали – 1 800 лева; „Празник на виното и песента в Елшица“ – 1 700 лева; „Нова премяна“ – ушиване на носии за Танцов състав „Елша“ – 500 лева.
Протоколът от разпределението на допълнителните средства за читалищата на територията на община Панагюрище вече е съгласуван и утвърден от Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на Общински съвет – Панагюрище.

"Чат-пат културни новини" по информация на Община Панагюрище

Няма коментари:

Публикуване на коментар