"Тежко на оня народ, който се самоотрича и самоунищожава. Народ без доверие в силите си, без обич към своето, колкото и скромен и да бъде, е народ нещастен." (Иван Вазов)

Нов поглед към Априлското въстание прави Тодор Христов

Как гледаме и сме гледали на Априлското въстание и на Епопеята, която то предизвиква, години след неговото потушаване и след добиване на Освобождението ни. Това изследва Тодор Христов в новата си книга "Свобода и суверенност в Априлското въстание", която излезе в края на 2013 г. с щемпела на издателство "Изток-Запад".
Тодор Христов е преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", доктор по теория на литературата и по социология. Научните му интереси са в областта на критическата теория, културните изследвания, изследванията на властта и на съвременните форми на протест.
Книгата "Свобода и суверенност в Априлското въстание" представя на 504 страници резултатите от едно критическо изследване на изкуствата да се говори за свобода. Тъй като за радост съществуват много такива изкуства, изследването описва начините, по които се говори за свободата като суверенитет в Априлското въстание и в по-късните исторически, литературни, популярни, мемоарни, юридически разкази за него.
Тъкмо Априлското въстание, защото то се намира на границата на два режима на суверенитет и вследствие на това позволява да се покаже как свободата може да бъде артикулирана по друг начин, различен от тези, които схващаме като естествени, по начин, който би могъл да обясни защо днес се завръща жаждата за пълна свобода, изгорила живота на въстаниците.
  
"Чат-пат културни новини"

Няма коментари:

Публикуване на коментар