"Тежко на оня народ, който се самоотрича и самоунищожава. Народ без доверие в силите си, без обич към своето, колкото и скромен и да бъде, е народ нещастен." (Иван Вазов)

Портал "Култура" учреди награди за проза и хуманитаристика

 Годишни награди на Портал "Култура"
За принос в областта на литературата и хуманитаристиката 2013 г.
◊ СТАТУТ
Наградите на Портал „Култура” са учредени през 2014 г. от Фондация „Комунитас”.
1. Те предвиждат раздаването на годишни награди в следните раздели:
- проза (сборник с разкази, повест, роман);
- хуманитаристика;
- специална награда (дава се от журито за цялостно творчество или изключителен авторски принос в областта на прозата, поезията, драматургията и хуманитаристиката);
Отличените творби се определят от журито на конкурсен принцип, а наградите се връчват всяка година на 1 ноември, в Деня на народните будители.
2. Във всеки раздел се присъждат:
- I награда (в размер на 5000 лв.);
- II награда (в размер на 3000 лв.);

◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В конкурса могат да участват книги, които отговарят на следните изисквания:
- да са публикувани в периода от 1 януари до 31 декември на годината, предхождаща провеждането на конкурса;
- да са дело на съвременен български автор;
- да имат безспорни художествени достойнства и приносен характер за българската словесност, както и да отстояват общочовешките и християнски ценности;

◊ КАНДИДАТСТВАНЕ
За да е валидно заявлението за участие в конкурса, до 20 март кандидатите трябва да предоставят безвъзмездно 2 екземпляра от предложените от тях книги, придружени от формуляр с кратка творческа справка за автора, който може да се изтегли от сайта.
Предоставените екземпляри не се връщат, а се предоставят на книжния фонд за дарения на Фондация „Комунитас” в подкрепа на библиотеките в страната.
Адрес за изпращане по пощата на книгите и на формуляра за кандидатстване:
София 1000, Фондация „Комунитас”, бул. „Патриарх Евтимий” 22.
Телефон за контакти: Портал „Култура” 02/434 10 54.

◊ ЖУРИ
Наградите се присъждат от жури в състав от 5 души – председател и четирима членове.
Председателят на журито е представител на учредителя – Фондация „Комунитас”. Членовете на журито декларират своята необвързаност и под никаква форма не могат да участват в конкурса. Заседанията на журито се свикват и ръководят от председателя.

◊ РЕГЛАМЕНТ
Присъждането на наградата се извършва в два кръга. В първия кръг (до 24 май) се определят номинациите, а във втория кръг (до 1 ноември) се присъждат наградите.
Журито се посочва ежегодно от „Фондация „Комунитас”. То заседава при кворум най-малко 2/3 от състава си и взема решения с 50% + 1 гласа, като участието на представителя на Фондация "Комунитас” е задължително.
Журито може и да не присъди награда в дадена категория, ако сметне, че няма достойна кандидатура.
Решението за наградите се оповестява при връчването им на 1 ноември.
То не подлежи на преразглеждане. След приключване на дейността си, журито предава подписания протокол за съхранение във Фондация „Комунитас”.
Наградите за принос в областта на литературата и хуманитаристиката през 2013 г. се присъждат от Портал "Култура" в три категории. Срокът за кандидатстване е до 20 март 2014 г.

Автор: Организаторите, източник: kulturni-novini.info

Няма коментари:

Публикуване на коментар