"Тежко на оня народ, който се самоотрича и самоунищожава. Народ без доверие в силите си, без обич към своето, колкото и скромен и да бъде, е народ нещастен." (Иван Вазов)

Незабравимата история на библиотеката в Бъта

Статията е по повод 90 години от основаването на Народно читалище "Никола Вапцаров" в село Бъта и 65 години от създаването на най-популярния му фолклорен състав - Народният ансамбъл "Иглика".

Стойничка Стойковска - библиотекар от 1968 до 1986 година
Когато идва такъв голям празник и обръщаме внимание на 90-годишната история на нашето читалище в село Бъта, не можем да не споменем и библиотекарите, работили през годините в него - Петко Кушеков, Станьо Пенчев, Никола Деянов, а по-късно вече добре подготвените за целта Таска Говедарова, Стойничка Стойковска и Мария Кършева.
Минало, настояще и бъдеще се срещат в библиотеката. Миналото – като памет; настоящето – като преодоляване на трудности, разгръщане и търсене на нови възможности, планиране и подготовка за нови предизвикателства; бъдещето – като посрещане на новото, усъвършенстване на професионални умения, търсене на нови форми на работа...
Това е нашата библиотека.
Библиотечният фонд на библиотеката в Бъта е 12 897 тома литература. Скъпата цена на книгите прави обогатяването на библиотечният фонд с нови заглавия невъзможно. Но по спечелени проекти към Община Панагюрище четири поредни години успяваме да закупим нови заглавия.

Таска Говедарова - Аврамова - библиотекар от 1954 до 1958 година
Мария Кършева
Компютърната и периферна техника, получена по програма „Глоб@лни библиотеки - България”, дава възможност на много по-голям брой потребителите да ползват интернет при търсене на информация, както и средствата за комуникации – Скайп, Фейсбук и други социални мрежи за общуване. С откриването на програма "Глоб@лни библиотеки - България" библиотеката ни стана още по-привлекателно място за младите хора, както и за възрастните. С мултимедийната техника започнахме нови начинания за работа с потребителите - презентации, информационни срещи и обучения за работа с компютър, ”На кино с Глоб@лни библиотеки”. Имаме и възрастни потребители, които говорят с близките си по Skype в чужбина.
Стремим се да задоволяваме предизвикателството на библиотеката ни да се превърне в център за информация и по-търсен партньор за младите хора.
Като цяло ние трябва да съчетаваме всички информационни източници и обществените библиотеки, като нашата, трябва да се разпознават от общността като местното място за достъп до знание, култура и общуване.


А ето и една от най-важните книги, които пазим в нашето читалище. Това е „Песните и обичаите на село Бъта, Панагюрско”. Книгата е издадена през 2007 година по спечелен проект от читалището към Национален фонд „Култура” към Министерство на културата. Изданието се осъществи с изключителната подкрепа и на проф. д-р инж. Лъчезар Цоцорков – радетел и спомоществовател за развитието на културата в община Панагюрище. Сборникът съдържа песни и обичаи от миналото на село Бъта, които продължават да се играят и пеят вече 65 години от фолклорен ансамбъл ”Иглика”.

Мария Кършева - библиотекар при читалището в с. Бъта

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ:
Бъта - живо село с будни хора - ентусиасти
Читалище "Никола Вапцаров" в Бъта става на 90 години
Истории от старите снимки: Бътовските самодейци с 90-годишнина
Гергина Деянова - отдадена на изкуството, на хората и на родното място
Истории от старите снимки: Брадви на сватби, смях и закачки в Бъта
Истории от старите снимки: "Женско царство" превзело Бъта преди 40 години
Примитивист шари Бъта с блажна боя - или бай Йордан - Гарчо

1 коментар: