"Тежко на оня народ, който се самоотрича и самоунищожава. Народ без доверие в силите си, без обич към своето, колкото и скромен и да бъде, е народ нещастен." (Иван Вазов)

В ход е набирането на творби за конкурса "Априлски камбани", посветен на 140 години от Епопеята


30 март 2016 г. е последната дата, на която ще се приемат творби за участие в Националния литературен конкурс "Априлски камбани", организиран от Народно читалище "Виделина-1865" в Панагюрище. Настоящият конкурс е  посветен на 140-та годишнина от Априлското въстание през 1876 г. 
Целта на конкурса е да се сътворят нови произведения, които да възпяват героичната борба на българите за свобода по време на Априлското въстание, да възвеличават подвига на априлци, да утвърждават идеята, че споменът за съдбовната априлска пролет е жив и звънът на априлските камбани отеква и ще отеква в душите и сърцата на днешните и бъдещи поколения българи.
В конкурса могат да участват всички желаещи творци, без ограничения във възрастта.
Точните жанрове, пълният регламент и бланка за заявление за участие можете да откриете, като проследите този линк.
Творбите трябва да са в два екземпляра на хартия и да се изпратят по пощата,  или  на  място, на  следния адрес: гр. Панагюрище 4500, обл.Пазарджик, пл.”20 април” №2, Народно  читалище  „Виделина” – за  конкурса "Априлски камбани"
Резултатите  от  конкурса  ще  бъдат  публикувани  на  интернет  страницата  на  читалището  до  10.04.2016 г., както и чрез електронните медии на община Панагюрище. Официалното  обявяване на наградените творби и рецитал на авторите им ще се проведе през месец април  2016 г. в рамките на Априлските тържества в Панагюрище, като датата ще бъде допълнително обявена. Творбите ще бъдат оценявани от професионално жури.
"Чат-пат" културни новини"

Няма коментари:

Публикуване на коментар