"Тежко на оня народ, който се самоотрича и самоунищожава. Народ без доверие в силите си, без обич към своето, колкото и скромен и да бъде, е народ нещастен." (Иван Вазов)

Поезията ни носи Слово от тишината на мирозданието

Нашата муза - Ерато
"Не с притчи, огласени наизуст,
а с истините, споделени просто.
Поетът е следовник на Исус
или апостол, приближен до Господ."

                                   Воймир Асенов


Ние сме и живеем в легенди. Такива, които се раждат от стръковете на нощната трева, от стъпките на мисълта по хиляди пътища и пътеки. Това са легенди, родени от безмълвието. Безмълвие, в което отчаяно търсим необяснимото, необятното, незримото, нечутото, ненамереното, тамошното, красивото, отколешното, бъдното, вечното...
И в началото на тези легенди е Словото.
В началото на нашата легенда е Словото - не с притчи, огласени наизуст, а с истините, споделени просто.
Поезията е начин да си ги спомним. Поезията е път към откриването на нова легенда. Затова Поетът винаги е обърнат към лицето на съществуването. Поетът е следовник на Исус или апостол, приближен на Господ.
Безмълвието се разтваря като книга и чрез Словото ни се разкрива един непознат свят на легенди, вплели в себе си и миналото, и настоящото, и бъдещото ни време. Такава е силата на буквите и на думите. Такава е мисията на Словото - мисия на мъдростта, на пътя, на истината и на живота. И то ни благославя като слушатели на гласове, родени от тишината на мирозданието. И от тази далечна, но всъщност близка страна на красотата ни полъхва крилото на любовта; безмерната нужда да бъдем обичани е утолена. Тогава нашето утре вече не ни притеснява, понеже времената и пространствата нямат значение за легендите. Те са. Словото е. Поетът е. Ние сме. Аз съм.
Честит ден на поезията, скъпи ми чат-патци и разчитащи на Словото люде!
Стоян Радулов

______________

За Световния ден на поезията
От 1999 година насам 21 март е обявен за Световен ден на поезията. Решението затова е взето на Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата, проведена в Париж. Целта на този празник е да популяризира четенето, писането и публикуването на поезия по света. В декларацията на ЮНЕСКО се казва, че Световният ден на поезията е за "да се даде признание и сила на националните, регионалните и интернационалните организации за поезия".
Ако всеки опита, може и да открие, че в писаното поетично слово, в произнесените строфи се крие шансът да погледнеш на живота и на света от друга перспектива, различна от традиционното, от ежедневното, от масовото. Поезията е терапия на чувствата, която би могла да придаде друг смисъл на живота.

Няма коментари:

Публикуване на коментар