"Тежко на оня народ, който се самоотрича и самоунищожава. Народ без доверие в силите си, без обич към своето, колкото и скромен и да бъде, е народ нещастен." (Иван Вазов)

Пръкна се книга за наший панагюрски говор мил

С интересно изследване на панагюрския говор ни изненадва преди 24 май учителят Стоян Панчовски. В книгата си "Наший говор мил" той прави изследване на панагюрския народен говор, което е предназначено за широк кръг читатели - ученици, студенти, граждани. Желанието на автора е всеки, който се докосне до книгата, да разбере написаното и да остане удовлетворен. В нея ще откриете система за фонетични записвания, кратка характеристика на панагюрския народен говор, фонетични, морфологични, синтактични и лексикосемантични
промени в него. Друга част е посветена на исторически пластове в лексиката на панагюрския народен говор. Има и проучване за турски, арабски персийски и гръцки думи в лексиката на панагюрския народен говор,  както и засвидетелствани румънски думи и унгарски заемки в него. За ценността на изследването обаче ще изчакаме да се произнесат специалисти по темата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар